kategorie

Elektronický průvodce Ostrovem Korfu - Licenční podmínky


Pro domácí a nekomerční použití:

jsou veškeré zde zveřejněné fotografie k volnému použití, je však zakázáno je mimo tento web nebo CD distribuovat a dále šířit bez písemného souhlasu autora. Totéž platí pro texty zde zveřejněné. V případě přání zveřejnit nějakou část textu na internetu nebo v jiných médiích kontaktujte prosím autora s vypsáním požadavku co a v jakém rozsahu chcete zveřejnit.


Pro komerční použití:

jsou veškerá autorská práva vyhrazena a je zakázáno jak fotografie, tak texty šířit, upravovat a zveřejňovat bez písemného svolení autora a dohody za jakých podmínek smí být zveřejněno.


Velké fotky pro domácí použití:

byly umístěny na CD v adresáři fotogalerie a pro domácí a nekomerční použití jsou všem kteří si CD zakoupili k dispozici, je pouze zakázáno je mimo toto CD šířit a distribuovat v elektronické podobě.


Velké fotky pro komerční použití:

pro komerční použití platí autorská práva v plném rozsahu a je zakázáno bez svolení autora tyto fotografie šířit, upravovat a zveřejňovat.Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS Kerkyra

WWW.KERKYRA.CZ
Autor: © Jiří Ležal