kategorie

Elektronický průvodce Ostrovem Korfu - slavnosti a svátky


Svatý Spiridon Svatý Spiridon

1. leden: Svátek sv. Basilea (Protochronia)

děti a dopravní policisté dostávají v ten den dárky; cizincům může být nabídnuta větvička bazalky.

6. leden: Epifanie (ton Theofanion)

den křtu Ježíše v Jordánu. V pobřežních vesnicích se pořádají procesí od kostela k moři. Vhozením kříže do moře žehná biskup vodám, mladí chlapci se pro něj potápějí a snaží se jej znovu vylovit.

25. březen: Den nezávislosti Řecka

Státní svátek v upomínku počátku osvobozeneckého boje v roce 1821. Procesí a vojenská přehlídka v Kerkyře


Velikonoční svátky

Velikonoční svátky jsou nejvýznamnějším církevním svátkem v pravoslavném náboženství a slaví se mnohem více než Vánoční svátky. Nesouhlasí s našimi Velikonocemi, neboť se vypočítávají podle Juliánského kalendáře a všechny tyto svátky jsou pohyblivé. Pravoslavné řecké Velikonoce začínají v církevním kalendáři nedělí už 70 dnů před velikonoční nedělí (Ne 8.2.2009; 24.1.2010; 13.2.2011) a končí nedělí 56 dnů po velikonoční neděli (Ne 14.6.2009; 30.5.2010; 19.6.2011). V podstatě se dělí na tyto části: předpostní období, velkopostní období, pašijový týden, velikonoční týden a svatodušní svátky. V následujícím seznamu jsou uvedeny ty nejvýznamnější.

PŘEDPOSTNÍ OBDOBÍ


22. února 2009; 7. února 2010; 27. února 2011: masopustní neděle [Tis Apókreo]:

omezení masitých jídel. Apokriés = masopust. makriá apo kréas = doslovně daleko od masa.

1.března 2009; 14. února 2010; 6. března 2011: syropustní neděle [Tyrofágu]:

omezení mléčných výrobkků a vajec

VELKOPOSTNÍ OBDOBÍ


2. března 2009; 15. února 2010; 7. března 2011: velkopostní pondělí [Katharí Deftéra]:

První den velkého půstu podle ortodoxního ritu - za pěkného počasí všichni pořádají v přírodě pikniky a pouštějí se draci.

12. dubna 2009; 28. března 2010; 17. dubna 2011: Květná neděle [Kyriakí ton Vaión]:

V Řecku se světí vavřínovou ratolestí na památku vjezdu Ježíše do Jeruzaléma před jeho utrpením.
Na Korfu probíhají litanie a procesí s ostatky sv. Spiridona.


PAŠIJOVÉ OBDOBÍ


13. dubna 2009; 29. března 2010; 18. dubna 2011: Modré pondělí [Megáli deftéra]
14. dubna 2009; 30. března 2010; 19. dubna 2011: Šedivé úterý [Megáli tríty]
15. dubna 2009; 31. března 2010; 20. dubna 2011: Škaredá středa [Megáli tetárty]
16. dubna 2009; 1. dubna 2010; 21. dubna 2011: Zelený čtvrtek [Megáli pémty]

17. dubna 2009; 2. dubna 2010; 22. dubna 2011: Velký pátek Velikonoční [Megáli paraskeví]:

Každý kostel má své vlastní procesí. Ta nejzajímavější vycházejí po setmění z Metropolitní katedrály s biskupem a dalšími církevními hodnostáři.

18. dubna 2009; 3. dubna 2010; 23. dubna 2011: Bílá sobota Velikonoční [Megáli sávato]:

Ráno je otevřena rakev sv. Spiridona a světec putuje v procesí městem. Kolem jedenácté hodiny jsou vyklizeny policií hlavní ulice a z horních pater domů začnou obyvatelé vyhazovat staré vázy, hrnky a talíře. Údajně je tento zvyk vyjádřením rozhořčení nad Jidášovou zradou. O půlnoci pak biskup zazpívá píseň o Kristově zmrtvých vstání, rozezní se všechny zvony, lidé rozsvítí světla, každý zažehne svíci a jsou odpáleny stovky ohňostrojů.

kostel Svatého Spiridona

19. dubna 2009; 4. dubna 2010; 24. dubna 2011: Hod boží Velikonoční [To Ágio Páscha]:

Celý ostrov slaví, zpívá řecké písně a tančí tradiční řecké a ostrovní tance, víno teče proudem, lidé jsou zváni na některé policejní stanice i na místní námořní základnu.

VELIKONOČNÍ OBDOBÍ


20. dubna 2009; 5. dubna 2010; 25. dubna 2011: Velikonoční pondělí [Diakenysímu Deftéra]:

V Lakones ještě oslavy pokračují, jinak se odpočívá po velkých nedělních oslavách.

24. dubna 2009; 9.dubna 2010; 29.dubna 2011: první pátek po Velikonocích [Zoodóchos Pighi]

Svátek životodárného jara (Zoodóchos Pighi) v Paleokastritse.

SVATODUŠNÍ OBDOBÍ


28. května 2009; 13. května 2010; 2. června 2011: Nanebevstoupení Páně [Análipsi tu Christú]

40. den po paschální neděli, vždy ve čtvrtek.

7. června 2009; 23. května 2010; 12. června 2011: Svatodušní neděle [Pentikostý]

Tzv. Letnice, česky padesátý den - 50. den po paschální neděli.

8. června 2009; 24. května 2010; 13. června 2011: Svatodušní pondělí [Ágios Pnévmatos]

Příliš se nedrží, pouze v kostelech zasvěcených svaté Trojici (Agia Triada) se koná posvícení.

OSTATNÍ SVÁTKY


interiér kostela Svatého Spiridona

1. květen

Svátek práce

21. květen: Den Jónské unie (Enosis ton Eptanison)

Státní svátek Jónských ostrovů připomíná výročí připojení ostrovů k Řecku v roce 1864.


Červenec: Místní oslavy a pouti

7. červenec v Benitses a Avliotes
8. červenec v Kavosu
20. červenec v Makrades, Magoulades a Ag. Prokopis.

První polovina srpna:

hudba, tance a umění v Kato Korakiana.

interiér kostela na vrcholu Pantorator

6. srpen:

oslavy v klášteře na hoře Pantokrátor.

11. srpen:

Svátek v hlavním městě na počest sv. Spiridona.

15. srpen: Nanebevzetí Panny Marie

oslavy ve všech obcích s mariánským kostelem (např. v Kassiopi) k uctění památky Panny Marie.

23. srpen:

Oslavy svátku Panny Marie Odighitrie v Pelekas a Gastouri.

8. září:

Svátek Panny Marie ve vesnici Afra.

24. září:

Svátek Panny Marie Myrtiotissy blízko Glyfády a ve vesnici Vatos.

28.říjen: Státní svátek - den ochi

v památku "velkého historického NE" ze strany Řecka na Mussoliniho ultimátum v roce 1940. Tento den je dnem slavnostních vojenských přehlídek a pokládání věnců u památníků padlých vojáků.

6. listopad: - první listopadová neděle (pohyblivý svátek)

Svátek v hlavním městě na počest sv. Spiridona.

12. prosinec: Den sv. Spiridona (Agiou Spiridonos)

Všichni Spirosové obdrží v den svého svátku dárek; svaté tělo je v kostele postaveno na výšku a jeho obutá chodidla jsou nabízena věřícím k políbení.

25./26. prosinec: Vánoce

tyto svátky se na ostrově slaví podstatně méně než Velikonoce. Navíc se neslaví jako u nás 24. prosince.Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS Kerkyra

WWW.KERKYRA.CZ
Autor: © Jiří Ležal